سبد خرید شما
سبد خرید شما خالی می باشد

مدل AA-MAH

آمپر متر تکفاز مولتی CT سایز 48

آمپر متر تکفاز مولتی CT  سایز 48

 

 مشخصات عمومی 

  • اندازه گیری و نمایش جریان خطبه صورت True RMS
  • قابلیت اندازه گیری و نمایش جریان عبوری از بار از طریق انتخاب نوع CT در رنجg 50 - 4000.5

مشخصات فنی

مدل  AA-MAH :
ابعا  100×96×48 :
نوع نصب :  تابلویی
صفحه نمایش  g 4 Digit for Ampere / 3 Digit for Voltage :
دقت  g 0.5% ± 1 Digit :
سیگنال ورودیAC Voltage / AC Current :
دامنه اندازه گیری ولتاژ G 0 - 500V :  
دامنه اندازه گیری جریان   g 0 - 5A Ac   : برای جریان های بالاتر استفاده از ترانس جریان ضروری است
نسبت ترانس جریان 50.5A - 4000A :

 ولتاژ تغذیه :  220V AC ± 10% , 50 - 60Hz
توان مصرفی   : ≤ 3V

نوع اتصال به دستگاه : پیچ با واشر مخصوص نگهدارنده سیم 

 

دارای سه سال گارانتی

 

دارای سه سال گارانتی

 

 مشخصات عمومی 

  • اندازه گیری و نمایش جریان خطبه صورت True RMS
  • قابلیت اندازه گیری و نمایش جریان عبوری از بار از طریق انتخاب نوع CT در رنجg 50 - 4000.5

مشخصات فنی

مدل  AA-MAH :
ابعا  100×96×48 :
نوع نصب :  تابلویی
صفحه نمایش  g 4 Digit for Ampere / 3 Digit for Voltage :
دقت  g 0.5% ± 1 Digit :
سیگنال ورودیAC Voltage / AC Current :
دامنه اندازه گیری ولتاژ G 0 - 500V :  
دامنه اندازه گیری جریان   g 0 - 5A Ac   : برای جریان های بالاتر استفاده از ترانس جریان ضروری است
نسبت ترانس جریان 50.5A - 4000A :

 ولتاژ تغذیه :  220V AC ± 10% , 50 - 60Hz
توان مصرفی   : ≤ 3V

نوع اتصال به دستگاه : پیچ با واشر مخصوص نگهدارنده سیم 

 

دارای سه سال گارانتی

 

دارای سه سال گارانتی

تماس بگیرید