سبد خرید شما
سبد خرید شما خالی می باشد

SW-E802

نرم افزار ثبات اطلاعات با فرمت اکسل

نرم افزار ثبات اطلاعات با فرمت اکسل

              

  جهت ثبت اطلاعات همزمان 8 دستگاه

  نشان دادن همزمان 64 کانال اطلاعات

  ذخیره سازی همزمان 64 کانال اطلاعات

  قابل نصب بروی سیستم های WIN 98 , WIN 7 , WIN Vista 

                    

              

  جهت ثبت اطلاعات همزمان 8 دستگاه

  نشان دادن همزمان 64 کانال اطلاعات

  ذخیره سازی همزمان 64 کانال اطلاعات

  قابل نصب بروی سیستم های WIN 98 , WIN 7 , WIN Vista 

                    

تماس بگیرید