سبد خرید شما
سبد خرید شما خالی می باشد

مدل YK-200PRH

پراب رطوبت سنج خشابی

پراب رطوبت سنج خشابی

 

محدوده رطوبت : 10% - %95  RH

محدوده دما : ℃ 0 – 50

دارای استاندارد ISO-9001, CE, IEC1010 

 

محدوده رطوبت : 10% - %95  RH

محدوده دما : ℃ 0 – 50

دارای استاندارد ISO-9001, CE, IEC1010 

تماس بگیرید