سبد خرید شما
سبد خرید شما خالی می باشد

مدل TP-101

پراب دمای نفوذی

پراب دمای نفوذی

 محدوده اندازه گیری دما : 50- تا 400+ درجه سانتی گراد

همراه با ضریب آلفا 0.00385 

استاندارد DIN IEC 751

مقاومت صفر درجه سانتی گراد : 100 ohm

 

 محدوده اندازه گیری دما : 50- تا 400+ درجه سانتی گراد

همراه با ضریب آلفا 0.00385 

استاندارد DIN IEC 751

مقاومت صفر درجه سانتی گراد : 100 ohm

 

تماس بگیرید