سبد خرید شما
سبد خرید شما خالی می باشد

مدل TP-04

پراب دمایی یا ترموکپل

پراب دمایی یا ترموکپل

 

مدل  TP-04 معمولی

مدل  TP-04 غلطکی

مدل  TP-04 سرپولکی

مدل  TP-04 سر کج

 

ترموکوپل پراب تیپ K

رنج اندازه گیری : 50 -  - +1200 C

دقت :   0.5% -  0.75  ±

ابعاد : 120 میلی متر طول پراب با قطر 15میلی متر

 دارای استاندارد ISO-9001, CE, IEC1010 

 

 

مدل  TP-04 معمولی

مدل  TP-04 غلطکی

مدل  TP-04 سرپولکی

مدل  TP-04 سر کج

 

ترموکوپل پراب تیپ K

رنج اندازه گیری : 50 -  - +1200 C

دقت :   0.5% -  0.75  ±

ابعاد : 120 میلی متر طول پراب با قطر 15میلی متر

 دارای استاندارد ISO-9001, CE, IEC1010 

 

تماس بگیرید