سبد خرید شما
سبد خرید شما خالی می باشد

مدل MS5205

میگر دیجیتال مستک 2500V

میگر دیجیتال مستک  2500V

 

قابلیت اندازه گیری: 
ولتاژ تزریقی: 250V/500V/1000V/2500V
مقاومت الکتریکی: 0.01M Ω ~ 100.0G Ω
اندازه گیری ولتاژ:0.1 V~750V AC / 0.1 V ~ 1000 V DC
اندازه گیری و محاسبه تست های PI , DAR
Polarization Index measurement (PI),
Dielectric Absorption Ratio (DAR)
دارای کیس ضد ضربه و صفحه نمایش بزرگ
همراه باکیف حمل و پرابهای مربوطه

 

دستگاه ها دارای کیف قابل حمل وشماره سریال می باشند

 

یک سال ضمانت تعویض و ده سال خدمات پس از فروش

ارائه ضمانت نامه رسمی

 

 

 

قابلیت اندازه گیری: 
ولتاژ تزریقی: 250V/500V/1000V/2500V
مقاومت الکتریکی: 0.01M Ω ~ 100.0G Ω
اندازه گیری ولتاژ:0.1 V~750V AC / 0.1 V ~ 1000 V DC
اندازه گیری و محاسبه تست های PI , DAR
Polarization Index measurement (PI),
Dielectric Absorption Ratio (DAR)
دارای کیس ضد ضربه و صفحه نمایش بزرگ
همراه باکیف حمل و پرابهای مربوطه

 

دستگاه ها دارای کیف قابل حمل وشماره سریال می باشند

 

یک سال ضمانت تعویض و ده سال خدمات پس از فروش

ارائه ضمانت نامه رسمی

 

 

0 تومان