سبد خرید شما
سبد خرید شما خالی می باشد

YK-2001PHA

مولتی فانکشن

مولتی فانکشن

 اندازه گیری با پراب مربوطه :

pH : صفر تا 14

ORP : ±1999  میلی ولت

 EC : صفر تا 200 میکروزیمنس، 0/2 تا 2، 2 تا 20 و 20 تا 200 میلی زیمنس

TDS : صفر تا 132، 132 تا 1320، 1320 تا 13200 و 13200 تا 132000 ppm

صفر تا 20 میلی گرم بر لیتر

شوری : صفر تا 12 درصد وزنی

دما : صفر تا 60 درجه سانتیگراد

دارای حافظه و امکان ثبت مقادیر مینیمم و ماکزمم

قابلیت اتصال به PC توسط کابل RS-232 و USB و نرم افزار مربوطه

همراه با کیف حمل

 اندازه گیری با پراب مربوطه :

pH : صفر تا 14

ORP : ±1999  میلی ولت

 EC : صفر تا 200 میکروزیمنس، 0/2 تا 2، 2 تا 20 و 20 تا 200 میلی زیمنس

TDS : صفر تا 132، 132 تا 1320، 1320 تا 13200 و 13200 تا 132000 ppm

صفر تا 20 میلی گرم بر لیتر

شوری : صفر تا 12 درصد وزنی

دما : صفر تا 60 درجه سانتیگراد

دارای حافظه و امکان ثبت مقادیر مینیمم و ماکزمم

قابلیت اتصال به PC توسط کابل RS-232 و USB و نرم افزار مربوطه

همراه با کیف حمل

0 تومان