سبد خرید شما
سبد خرید شما خالی می باشد

مدل   A3-ACS-Tetra

مولتی متر سه فاز تترا

مولتی متر سه فاز تترا

مشخصات عمومی 

 • اندازه گیری و نمایش جریان سه فاز به صورت True Rms 
 • اندازه گیری و نمایش ولتاژسه فاز (فاز به فاز ، فاز به نول) به صورت True RMS
 • اندازه گیری و نمایش فرکانس
 • قابلیت انتخاب نرم افزاری ولتاژ فازها و خط ها جهت نمایش
    

مشخصات فنی : 

مدل   A3-ACS-Tetra
ابعاد : 100×96×96 
نوع نصب : تابلویی
صفحه نمایش f4 Digit for Ampere / 3 Digit for Voltage
دقتf0.5% g± 1 Digit
سیگنال ورودی AC Voltage / AC current
دامنه اندازه گیری ولتاژf 0 - 500 V
دامنه اندازه گیری جریان f 0 - 5A AC برای جریانهای بالاتر استفاده از ترانس جریان ضروری است
نسبت ترانس جریان f 50/5A – 4000
ولتاژ تغذیه f 220V AC ± 10%  , 50 - 60Hz
توان مصرفی f ≤ 3V
نوع اتصال به دستگاه : پیچ با واشر مخصوص نگهدارنده سیم

 

قابلیت اندازه گیری سه جریان، سه ولتاژ فاز، سه ولتاژ خط و سه فرکانس با دقت بسیار بالا محدوده وسیع اندازه گیری جریان تا 4000 آمپر

مشخصات عمومی 

 • اندازه گیری و نمایش جریان سه فاز به صورت True Rms 
 • اندازه گیری و نمایش ولتاژسه فاز (فاز به فاز ، فاز به نول) به صورت True RMS
 • اندازه گیری و نمایش فرکانس
 • قابلیت انتخاب نرم افزاری ولتاژ فازها و خط ها جهت نمایش
    

مشخصات فنی : 

مدل   A3-ACS-Tetra
ابعاد : 100×96×96 
نوع نصب : تابلویی
صفحه نمایش f4 Digit for Ampere / 3 Digit for Voltage
دقتf0.5% g± 1 Digit
سیگنال ورودی AC Voltage / AC current
دامنه اندازه گیری ولتاژf 0 - 500 V
دامنه اندازه گیری جریان f 0 - 5A AC برای جریانهای بالاتر استفاده از ترانس جریان ضروری است
نسبت ترانس جریان f 50/5A – 4000
ولتاژ تغذیه f 220V AC ± 10%  , 50 - 60Hz
توان مصرفی f ≤ 3V
نوع اتصال به دستگاه : پیچ با واشر مخصوص نگهدارنده سیم

 

قابلیت اندازه گیری سه جریان، سه ولتاژ فاز، سه ولتاژ خط و سه فرکانس با دقت بسیار بالا محدوده وسیع اندازه گیری جریان تا 4000 آمپر

0 تومان